De provincie Noord-Holland is onderverdeeld in regio's 
waarin leden van de werkgroep actief zijn. Hieronder
worden de regio's en de coördinatoren vermeld.
 
De contacten met de coördinatoren verlopen vooralsnog
eerst centraal via het SECRETARIAAT.

Contact via contactformulier.

 

regiokaart2015

1. Luc Smit en Jeroen van Assema.
2-3. Nico Godfriedt, Ad Roobeek, Douwe Greydanus, Jopie Koeleman en André Buijs.
4. Gerrit Groot en Eldert Groenewoud.
5. Nico Schouten.
6a. Maarten Hotting
6b. Douwe Tadema
6c. Ron Gans
7. Ron Gans.
8. Jorg Schagen en Tom Kimmenaede
9. Frank van de Weijer, Harry de Rooij en Pascal Gijsen.
10a. Tom Jorna.
10b. Gerrit Groot.
11. Leobard Hinfelaar.
12. Henk Post.
13. Ruud Leblanc.
14. Henk de Haan en Theun Weidema.
15. Nico Godfriedt, Douwe Greydanus en Jopie Koeleman.
16. Henk de Haan en Theun Weidema.
17. Cathy Wiersema en Petra Velthuis
18. Vacant.
19. Ellen de Bruin en Ricardo van Dijk.
20. Vacant.

Redactie Website: Frank van de Weijer, Petra Velthuis

Donaties


Penningmeester:
Dhr. L.Smit
Rekeningnr.: NL 64 INGB 0008 2671 48
onder vermelding van: Steenuilenwerkgroep Noord-Holland