Bescherming

De bescherming van Steenuilen vindt traditioneel plaats door het ophangen van speciale nestkasten voor Steenuilen en het geven van voorlichting op adressen van vindplaatsen en nestlocaties. Steeds meer wijzen nieuwe inzichten op het belang van een goede veiligheid, omgevingsfactoren als een goed biotoop, een goede erfinrichtingen voedselfactoren als voedselkwaliteit en voedselbeschikbaarheid.

Onderzoek aan het voorkomen van Steenuilen en broedsucces wijst meer en meer in deze richting. In 2011 heeft Vogelbescherming Nederland in samenwerking met STONE, SOVON en Landschapsbeheer Nederland de brochure "Steenuil onder de pannen" uitgegeven en de "Erfwijzer Steenuil", samen met de bijbehorende streeplijst. Deze geven duidelijkheid over de noodzakelijke aspecten voor een goede omgeving voor vogels van het boerenerf in het algemeen en voor de Steenuil in het bijzonder. Daarnaast is er een maatregelencatalogus uitgegeven. Hierin staan alle maatregelen om een geschikt erf voor Steenuilen tot stand te brengen en te handhaven.

Al deze brochures zijn vanaf de STONE-site als PDF-bestand in te zien, waarnaar hier wordt verwezen. Daarvoor dient het gratis programma Adobe Reader op de computer te zijn geïnstalleerd om het PDF-bestand te openen.

Lees ook de informatie over asbestsanering van daken.

 

Gerelateerde pagina's

De Steenuil

Even kennis maken:De Steenuil is een kleine bruine uil met een wit vlekkenpatroon. Zoals op de foto ...

 

Verspreiding

Verspreiding van Steenuilen in Noord-Holland in 2013 en 2014. Bron: Steenuilenwerkgroep Noord-Holla...

 

Voortplanting

Mannetjes en vrouwtjes Steenuilen blijven meestal voor het leven bij elkaar en zijn zeer honkvast. V...

 

Leefomgeving

De Steenuil leeft graag in een half open terrein met houtwallen op het platte land. Hij nestelt het ...

 


Sponsors: