Leefomgeving

De Steenuil leeft graag in een half open terrein met houtwallen op het platte land. Hij nestelt het liefst in holtes, zoals een knotwilg, een oude hoogstamfruitboom of in een donker hoekje in een oude vervallen schuur. Bij gebrek aan beter maakt hij gebruik van een speciale steenuilen-nestkast.

Met uitsterven bedreigd

De Steenuil staat op de lijst van bedreigde vogelsoorten in Nederland. Deze "Rode Lijst" wordt, op basis van wetenschappelijk onderzoek, samengesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Het aantal broedparen in Nederland werd in 1989 geschat op 9.000 tot 12.000. Volgens de Rode Lijst gegevens uit 1994 was er vanaf de zeventiger jaren een geschatte achteruitgang van 25 tot 49%.

Oorzaken hiervan zijn:

  • Het verkeer: Veel Steenuilen worden overreden op secundaire wegen in landelijk gebied.
  • Het verdwijnen van geschikte leefomgeving en een tekort aan geschikte nestgelegenheid.
  • Vergiftiging door prooien die muizen- of landbouwvergif of andere vervuiling opnemen.
  • Afname van het aantal prooidieren door biotoopvernietiging/ -verandering.
  • Verdrinking in drinkbakken voor vee, regentonnen en andere waterreservoirs met steile wanden.

Gerelateerde pagina's

Bescherming

De bescherming van Steenuilen vindt traditioneel plaats door het ophangen van speciale nestkasten vo...

 

Verspreiding

Verspreiding van Steenuilen in Noord-Holland in 2013 en 2014. Bron: Steenuilenwerkgroep Noord-Holla...

 

Voortplanting

Mannetjes en vrouwtjes Steenuilen blijven meestal voor het leven bij elkaar en zijn zeer honkvast. V...

 

De Steenuil

Even kennis maken:De Steenuil is een kleine bruine uil met een wit vlekkenpatroon. Zoals op de foto ...

 


Sponsors: