Sponsors

Het werk van de Steenuilenwerkgroep Noord-Holland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een bijzonder woord van dank gaat naar de volgende personen:

Websitebouw

  • Robert van Dorland

Logo Steenuilenwerkgroep Noord-holland:

  • Bas de Jong

Nestkasten:

  • Evert Kunst, voor het bouwen van nestkasten.
  • De Specht Nestkasten .

Foto's:

Foto's worden voor deze website ter beschikking gesteld door de personen genoemd onderin de foto. Dank aan alle fotografen!

Alle foto's op deze site vallen blijvend onder het autersrecht van de fotograaf. Foto's zijn belangeloos ter beschikking gesteld voor plaatsing op deze website door leden van de werkgroep of door anderen. Het copyright en de naam van de fotograaf wordt steeds in de foto zelf geplaatst; behalve wanneer de fotograaf anoniem wenst te blijven (© Anonymus). Foto's mogen dus niet zonder toestemming van fotograaf worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze website. Tevens dragen de auteurs van weblogstukjes zelf verantwoordelijkheid voor de benodigde toestemming van fotografen en een juiste fotoverantwoording.

Indien u een foto van deze site wilt gebruiken, een verkeerde naam in een foto aantreft of gebruikstoestemming intrekt vernemen wij dit graag via het contactformulier.