Van hoog naar laag

 

Steenuilen zijn vogels die geen hoge eisen stellen aan hun verblijf. Het moet beschut , droog en overzichtelijk zijn.

Inter- en nationaal zijn er nogal wat kasten in omloop, variërend van professionele kasten tot ondoordachte kasten van goedkope kwaliteit. In België maakt men er helemaal veel werk van, door het een veelhoekige vorm te geven. Het ophangen van het type “zware kast” vergt veel improvisatie om ze goed te kunnen bevestigen.

steenuilk eco 1 3a

Volgens mij zal het de Steenuil een worst zijn, als ze haar ei maar kwijt kan.

Belgie 2 kiekeboeA 

Boommarters zijn in opmars en dat geeft weer predatie van het nest. Daardoor worden nu antimarter kasten gemaakt. Er bestaat een kast met passeersluis en kantelklep als mechaniek. Onze kastenbouwer dhr. Kunst van ‘’de Specht’’, heeft daar een eenvoudigere oplossing voor bedacht. Door in de midden van het voorportaal een extra plankje te zetten, waar dan de marter vanwege de extra knik niet onderdoor kan…. en de uiltjes wel.

Verkeerde aankoop

Bij een aantal tuincentra kunnen mensen ook kasten kopen. Deze zijn van een ondoordachte kwaliteit. Verkeerd materiaal, te klein en wij kunnen ze niet openen. Schoonmaken en van nestmateriaal voorzien gaat niet lukken. Tijdens een controle kwamen we zo’n kast tegen. Deze was gekocht bij “ De Boet “ in Hoogwoud. Toen Jopie daar was, is zij een gesprek aangegaan met de afdelingschef.  Een gesprek leidde ertoe dat we het eens waren over de verantwoordelijkheid die tuincentra hebben voor flora en fauna. Doordat de Steenuilenwerkgroep een non-profit organisatie is, wilde ze een kast belangeloos neerzetten. Een afspraak werd gemaakt om alle werknemers goed in te lichten middels een presentatie. Inmiddels is er een originele anti-marterkast geplaatst en hebben ze er een mooi geheel van gemaakt. De Boet is zo bemiddelaar geworden en de regie blijft in handen van de werkgroep.

de boet 1foto JopieA

 

de boet 2 foto JopieA

Nieuwe perceeleigenaar.

Met bewoners hebben wij altijd een goed contact, maar soms kan dat door omstandigheden wel eens mis gaan. Na een dag ringen ging ringster Jopie weer huiswaarts. Nico wilde nog even langs een adres gaan, waar een kast opnieuw in een boom gehangen moest worden. Door bedrijfsbeëindiging waren de veestallen en bijgebouwen gesloopt en ook een aantal bomen gekapt, waarin een kast van ons hing. Wel was de kast netjes uit de boom gehaald en op de grond gelegd.

foto Jopie

Toen Nico de kast oppakte, hoorde hij gerommel in de kast en heeft toch maar even de deksel eraf geschoven. Bleek er een jonge Steenuil in te zitten van plm. 28 dagen oud.

foto Jopie of Nico 4a

Jopie: ”Ja, loop je net je huis binnen met de gedachte dat het allemaal mooi is gegaan voor deze dag. Dan gaat de telefoon. Is het Nico of ik nog even tijd hebt om een pul te ringen? Uiteraard ben ik er toen meteen weer heen gereden”. De kast is in een andere boom geplaatst, waarna het uiltje met ring, weer terug gezet kon worden op veilige hoogte. 

foto Jopie 2a

Bij de nacontrole zag Nico de ouders in de nabijheid van de kast zitten en het jong is waarschijnlijk gezond uitgevlogen.  Blijkbaar heeft het Steenuiltje geen probleem om als grondbroeder voor hun nageslacht te zorgen. Wat wij weten, is dat in andere landen soortgenoten gebruik maken van o.a. konijnenholen. Het zijn tenslotte holenbroeders.

Territoriumonderzoek.

Om op onderzoek uit te gaan, is het wachten op het geschikte moment. Zo rond avondschemer, nauwelijks wind en een aangename temperatuur. Gunstig om een steenuil territoria vast te stellen.

Als we terug kijken in 2017 zag deze boerderij er zo uit.

boerderij Sijm RikkertA

Al jaren zit in deze bouwvallige boerderij een stel steenuilen. Het pand zakt nu wat versneld ter aarde en uiteindelijk ziet het er nu zo uit.

St3enlui 2a                                    

Aangekomen bij deze bouwval had ik de gedachte dat er niets zou zitten. De boerderij is al zo open, de schuilmogelijkheden zijn sterk verminderd en de kauwen hebben de overhand. Maar de test wees anders. Er werd direct geantwoord door de plaatselijke steenuil, zo van “dit is mijn gebied!”. Nu maar hopen dat de kast aan de loods, als compensatie, snel in bezit zal worden genomen, voordat de rest bezwijkt. De volgende dag even een nacontrole gehouden en dat leverde dit plaatje op. En ja, dan is het duidelijk!

 

Douwe Greydanus